आंजर्ले समुद्रकिनारा रत्नागिरी , दापोली


आंजर्ले गावाला विस्तृत किनारा लाभला आहे. सागर किनारी आणि खाडी काठची भरती-ओहोटीच्या वेळची जनक्रीडा पाहणे हा संस्मरणीय अनुभव आहे. सदाहरित वृक्षराजीची शाल पांघरून अत्यंत नीरव वातावरणात गाव पहुडलेले असते. पक्ष्यांच्या मंजूळ कूजनाने आला तर आल्हादकारक व्यत्यय येतो. मंदिराचे पांढरेशुभ्र कळस दूर अंतरावरूनच भक्तमंडळींना खुणावत असतात. गर्द झाडीत लपलेल्या मंदिराची मानवनिर्मित कलाकृती केवळ अनुपम आहे. पण या सगळया चराचराशी एकदा भावनिक तादात्म्य साधले की सकाळ संध्याकाळच्या रंगांनी रंगलेले मंदिर, चांदण्यांच्या धूसर प्रकाशात आणि पौर्णिमेच्या सुधारसांत स्नान करणारे मंदिर, पावसाळयातील सागराचे रक्तरंजित तांडव आणि त्याचवेळी धुवाधार पावसांत सचैल स्नान करणारे मंदिर, असे सौदर्

ाचे परोपरीचे आविष्कार केवळ रसिक मनालाच जाणवतात. दृक् प्रत्ययापलीकडील आनंदभूमींत जाण्याची किमया, हे तर देणे ईश्वराचे.

आंजर्ले हे गाव कड्यावरचा गणपती (एक उंच कडा यावर गणेश मंदिर) यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि आंजर्ले समुद्रकिनारा हे इथले प्राथमिक आकर्षण आहे. त्याचे खोड योग्य दिशेने वळले आणि आंजर्ले येथील गणपती हा उजव्या सोंडेचा गणपती आहे.

राहण्यासाठी खोल्या :
हॉटेल्स आणि कॉटेजेस आंजर्ले आणि दापोली जवळ उपलब्ध आहेत.