सुमारगड किल्ला, खेड रत्नागिरी

सुमारगड हा नावाप्रमाणेच "सुमार" आहे. ‘उगवतीच्या कड्यावर एका झाडाला धरून वर येंगाव लागतं.‘ असा गोनीदांनी या किल्ल्याबद्दलच्या वर्णनात म्हटलेले आहे. रसाळगड आणि महिपतगड यांच्या बरोबर मध्ये हा किल्ला येतो. आजुबाजूला असणारे जंगल आणि किल्ल्यावर जाण्यासाठी असणारी अवघड वाट यामुळे किल्ला फारच दुर्लक्षित झालेला आहे.

जेवणाची सोय : गडावर जेवणाची सोय नाही. आपण स्वत…: करावी.

पाण्याची सोय : पिण्याचे पाणी बारामही उपलब्ध आहे.