spinner
Kokan Search Engine | search = Ratnagiri | Konkan Tourism | hotels in Konkan | Kokan Tour | Maharashtra Tourism | Konkan Videos | villages in Kokan

About 76 results (0.13 seconds)


Jaigad Fort RATNAGIRI

Jaigad fort - The meeting point of the river Shashtri and Arebian Sea is called as the creek of Jaigad. For the protection of this creek two forts wer..

Ganpatipule Temple - Ganpatipule Ratnagiri

Ganpatipule has a fine blend of religion and recreational activities. This is the land of the 400-year old Swayambhaoo (a naturally formed idol) Ganpa..

गोपाळगड किल्ला गुहागर अंजनवेल

प्राचिनकाळी छोट्या गलबतांमधून व्यापार चालत असे. अशी गलबते नदीतून खोलवर आत आणता येत. समुद्राच्या तुलनेत नदीचे पाणी स्थिर असल्यामुळे नदीच्या काठावरुन मा..

भवानीगड किल्ला रत्नागिरी , संगमेश्वर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात ‘‘भवानीगड‘‘ हा छोटासा डोंगरी किल्ला आहे. या किल्ल्यावर भवानीमातेचे प्रशस्त कौलारु मं..

Bhatye Beach , BHATYE

Bhatye Beach - Bhatye is a small village very close to Ratnagiri city (approximate 1 km away). The village is well known for a mind blowing, flat sea ..

Mandangad Fort RATNAGIRI , MANDANGAD

Mandangad is a Taluka place in Ratnagiri district. Overlooking the small town of Mandangad is a two peaked hill fort also known by the same name i.e M..

Ratnadurg Fort RATNAGIRI

Ratnadurg Fort which is surrounded by the Arebian Sea from three sides. The fort is having a shape of Horse Shoe and a length approximately 1300 m and..

वेळणेश्वर मंदिर , गुहागर

 वेळणेश्वर या समुद्र काठच्या गावाला सृष्टीचा वरदहस्त लाभलेला आहे. गुहागर पर्यटन स्थळा मधेय वेळणेश्वर गावचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. तीव्र..

रसाळगड किल्ला, रसाळ गडवाडी

सह्याद्रीची रांग उत्तरदक्षिण पसरलेली आहे. मुख्य रांगेपासून सुटावलेल्या अनेक रांगा पाच पंचवीस मैल लांबवर पसरलेल्या आहेत. पोलादपूर सोडून खेडवरून चिपळूणक..

गणपतीपुळे समुद्रकिनारा रत्नागिरी ,गणपतीपुळे


रत्नागिरी जिल्ह्यावर परमेश्वराचा वरदहस्त आहे. गणपतीपुळे, पावस, आडिवरे, मार्लेश्वर, कसबा, अशी अनेक तीर्थक्षेत्रे रत्नागिरी जिल्ह्यात आहेत. सा-य..